Etiler Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

Etiler Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği, farklı mesleklerdeki kadınların, mesleki deneyim ve birikimlerinin de katkısıyla eğitim, ekonomik güçlendirme, kadın hakları, sağlık ve çevre konularında kadınlar için proje odaklı çalışmalar yürüten uluslararası bir organizasyondur. Dernek, kuruluşundan bugüne kadınların gelişimine katkıda bulunacak pek çok projeyi hayata geçirdi.

Onlarca lise ve üniversite öğrencisi kıza burs sağladı. Mardin’de 2001 yılından beri sürdürülen, kadınların bir yandan halı dokumacılığı mesleği edindirilerek ekonomik yönden güçlendirildikleri, diğer yandan da geleneksel bir sanatın yaşatıldığı “Hayata Atılan İlmekler” Projesi yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli ödüller kazandı. İstanbul’da Balat Kültür Evi’nde 2015 yılından beri yürütülen “KİMİM: Kadınlar İçin Meslek ve İş Merkezi” Projesi ise Ekonomik Güçlendirme alanında SIE (Soroptimist International Europe-Avrupa Soroptimist Federasyonu) Liderlik için Eğitim (Educate to Lead) büyük ödülünü kazandı. 2019 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Yerel STK’lar Hibe Programı çerçevesinde kadın ve erkeklerin eşit fırsat ve haklara sahip olmasını hedefleyen İşte Eşitlik – SAGE (Soroptimists Advocate Gender Equality) Projesi’ni hayata geçirdi.

“Gençlerimiz Geleceğimiz” Projesi ile Dernek 30 yılı aşkın bir süredir, her yıl ortalama 20 kız öğrenciye burs olanağı sağlamaktadır. Burs verilen öğrenciler, gençlik kampları ve liderlik akademisi gibi yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli eğitimlere gönderilmekte; ayrıca öğrencilere koçluk ve mentorluk gibi destekler sağlanmaktadır.

SEN DE ONLARCA KOLDAN BİRİ OLMAK İÇİN